#فیلترهای_بورس 19 آبان 98

تعداد چراغ سبزها که امروز نسبت به روز گذشته بیشتر شده است نشان برتری فردا را نسبت به امروز دارد … اما مبنای تصمیم گیری خرید یا فروش نیست #چراغ_سبز صفحه اول: #چراغ_سبز صفحه دوم: #حجم_مشکوک :

ادامه مطب

#فیلتر_بورسی 14 آبان 1398

امروز تعداد نمادهای چراغ سبز ما بیشتر از روزهای گذشته بود و شاخص نیز توانست چهره خود را سبز نگهدارد … برای شنبه در صورت حمایت حقوقی ها ان شا الله بازار بهتری داریم … از طرفی بررسی سهامداران فعال بازار هم نشان از افزایش معاملات حقوقی ها در روز

ادامه مطب

#فیلتر_چراغ_سبز (روی سایت بررسی کنید) 17 مهر 1398

تعداد زیاد نمادهای امروز در 5 صفحه #فیلتر_چراغ_سبز 17 مهر 1398 نمایانگر اینست که شروع بازار شنبه خوب و یحتمل شاخص کل نیز سبز خواهد بود و از طرفی پا قدم گزارشات 6 ماهه روی کدال نیز محرک خوبی برای بنیادی کاران است تا وارد شوند … اما به دلیل

ادامه مطب