#خبر: بیم و امید های سه ماهه پایانی در بازار سرمایه

در گفت و گو با مدیر سرمایه‌گذاری شرکت بیمه کوثر، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال به بحث و بررسی گذاشته شد. نوید خاندوزی، با اشاره به اینکه در فصل زمستان غالبا فرصت‌های مثبت پیش روی بازار بسیار بیشتر از تهدیدهاست، گفت: طی هفته‌های

ادامه مطب
  • 1
  • 2