تحلیل-تکنیکال-دارو-مهندس-زارعی-990214

#دارو #تحلیل_تکنیکال_دارو #تحلیل_بنیادی_دارو #کدالنگر_دارو #پیشنهاد_بررسی 1399/02/14

در بررسی گزارش فروش ماهانه (فروردین 99): #دارو گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/01/31 :black_small_square:شرکت کارخانجات داروپخش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین 1399 معادل 469,463 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %40 افزایش یافته است.

ادامه مطب
تحلیل-بنیادی-کاذر-مهندس-زارعی-9299

#کاذر #تحلیل_تکنیکال_کاذر #تحلیل_بنیادی_کاذر #پیشنهاد_بررسی #کدالنگر_کاذر 1399/02/10

در بررسی گزارش فصلی سه ماهه چهارم 98: #کاذر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت فرآورده های نسوز آذر در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 1,202 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %278 افزایش یافته

ادامه مطب
تحلیل-بنیادی-غگرجی-990210

#غگرجی #تحلیل_تکنیکال_غگرجی #تحلیل_بنیادی_غگرجی #کدالنگر_غگرجی 1399/02/10

در بررسی فروش فروردین ماه : #غگرجی گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/01/31 شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین 1399 معادل 63,709 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %63 افزایش یافته است. «غگرجی»

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-شاخص-کل-1-990201

#شاخص_کل #تحلیل_تکنیکال_شاخص_کل (به روز رسانی) 1399/02/01

در #بررسی_تکنیکالی #شاخص_کل با توجه به واکنش های قبل انتظار دارم نیمه دوم بازار فردا سه شنبه عرضه ها بیشتر شود و صرفا این یک نگاه تکنیکالی است و مبنای تصمیم گیری نیست  و در عین حال ورود به محدوده 700000 واحد شاخص به نوبه خود عالی بوده است …

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-شاخص-دارویی-مهندس-زارعی-1-ار-99

#شاخص_دارویی #گروه_دارویی #تحلیل_تکنیکال_داروییها 1399/02/01

به دنبال رشد #شاخص_کل چند روزی است گروه دارویی درگیر مقاومت هاست و امروز هم این گروه به خط روند 100 درصد فیبو واکنش جالبی داشت اما انتظار اصلاح از این گروه با توجه به وضعیت کنونی ندارم … در عین حال در صورت عبور از این محدوده مقاومتی میتوانیم

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-دتماد-مهندس-زارعی-1-اردیبهشت-99

#تحلیل_تکنیکال_دتماد #دتماد (به روز رسانی) 1399/02/01

در بررسی تکنیکالی تقریبا شاهد الگو مثلث متقارن هستیم که به طور ریزتر مشخص شده است و انتظار رشد قیمت به محدوده بالای 4530 تومان را دارم … این صرفا یک تحلیل است و مبنای تصمیم شما نباشد تحلیل: مهندس زارعی

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-غگرجی-مهندس-زارعی-23-ف-99

#غگرجی #تحلیل_تکنیکال_غگرجی #کدالنگر_غگرجی (به روز رسانی) 23 فروردین 99

در بررسی تکنیکالی #غگرجی یک کانال کوتاه مدت درون کانال میانمدتی داریم که برای سومین بار به کف آن برخرود میکند و در صورت حمایت در حدود 3640 تومان و کف سازی موفق که انتظار دارم شاهد رشد نماد و انشالله شکستن سقف کانال برای رسیدن به حدود 4800 تومان

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-دابور-مهندس-زارعی-23-ف-99

#دابور #تحلیل_تکنیکال_دابور #کدالنگر_دابور (به روز رسانی) 23 فروردین 99

#دابور از گروه دارویی با توجه به رشد اخیر شاهد عقب نشینی بیشتری بودیم و در حال رسیدن به سقف کانال است که دو بار برخورد با آن داشته و در برخورد سوم موفق شکسته شده است و در صورت کف سازی موفق پیشنهاد کم کردن میانگین دارم برای یک

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-ددام-مهندس-زارعی-23-ف-99

#ددام #تحلیل_تکنیکال_ددام #کدالنگر_ددام (به روز رسانی) 23 فروردین 99

در بررسی #تکنیکالی ددام میتوان گفت روی حمایت 2030 تومان امروز واکنش داشت و این حمایت معتبری به حساب میاید و چند روزی روی آن کف سازی کرده است که انتظار حرکت تا سقف کانال را داریم  در بررسی فروش اسفند 98: #ددام گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-دسبحان-مهندس-زارعی-23-ف-99

#دسبحان #تحلیل_تکنیکال_دسبحان #کدالنگر_دسبحان (به روز رسانی) 23 فروردین 99

در بررسی تکنیکالی #دسبحان توانسته است خط روند میاندمتی خود را اخیرا بشکند و و ضعیت کنونی حکم پولبک به همان سطح را دارد و در صورت تثبیت این حمایت راهی سطح 261.8 فیبو خواهد شد در بررسی گزارش اسفند ماه 98:  #دسبحان گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-دالبر-مهندس-زارعی-23-ف-99

#دالبر #تحلیل_تکنیکال_دالبر #کدالنگر_دالبر 23 فروردین 99

#دالبر در حال عقب نشینی به محدوده سقف کانال است و در صورت حمایت موفق روی این محدوده میتوان در مورد ادامه روند بررسی کرد . در بررسی فروش اسفندماه 98: #دالبر گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29 شرکت البرز دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-دتماد-مهندس-زارعی-23-ف-99

#دتماد #تحلیل_تکنیکال_دتماد #کدالنگر_دتماد (به روز رسانی) 23 فروردین 99

در بررسی گزارش اسفند ماه #دتماد گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه) شرکت تولید مواد اولیه داروپخش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 107,201 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %26 کاهش یافته است.

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-شاخص-دارویی-مهندس-زارعی-23-فروردین-99

#شاخص_دارویی #تحلیل_تکنیکال_شاخص_دارویی (به روز رسانی) 23 فروردین 1399

در بررسی #تکنیکالی #شاخص_دارویی یک کانال آبی رنگ مشخص شد که با شتاب بیشتری نسبت به قبل در آن رو به رشد بوده است و امروز برای بار سوم به کف آن برخورد کرد و دلیل اصلی عقب نشینی هم برخورد با مقاومت خط روند قرمز رنگ به حساب میاید

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-تنوین-مهندس-زارعی-15-فروردین-99

#تنوین #کدالنگر_تنوین #تحلیل_تکنیکال_تنوین 15 فروردین 99 (به روز رسانی)

احتمال واکنش تنوین به سقف کانال وجود دارد و کمی عقب نشینی اما حمایت پیش رو خط قرمز میباشد که در حدود 580 تومان است و حد ضرر نهایی کف کانال سبز رنگ میباشد در بررسی بنیادی فروش اسفند ماه 98 #تنوین #تنوین گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-شیران-مهندس-زارعی-9-اسفند-99

#شیران #تحلیل_تکنیکال_شیران #تحلیل_بنیادی_شیران #کدالنگر_شیران (به روز رسانی) 9 فروردین 99

در بررسی #تکنیکالی #شیران مقاومت نسبتا مهم 1500 تومان در حال شکسته شدن و تثبیت روی آن است و انتظار دارم برای هدف اول راهی 1780 تومان شود توجه داشته باشید نرخ فروش دو محصول برتر شرکت افزایشی بوده است و نسبتا فروش خوبی نیز داشته است و قبلا هم

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-کترام-پیشنهاد-خرید-6-فروردین-مهندس-زارعی

#کترام #پیشنهاد_بررسی_کترام #تحلیل_تکنیکال_کترام #تحلیل_بنیادی_کترام #کدالنگر_کترام 6 فروردین 99

در بررسی گزارش فروش شرکت اسفندماه رکرود بی سابقه را ثبت کرد : #کترام گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29 شرکت تولیدی کاشی تکسرام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 151,093 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه

ادامه مطب
تحلیل-تکنیکال-فملی-6-فروردین-99-مهندس-زارعی

#فملی #تحلیل_تکنیکال_فملی(به روز رسانی ) #کدالنگر_فملی 6 فروردین 99

در بررسی تکنیکالی #فملی در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی هستیم بیشتر ریزش این نماد ارزشمند مربوط به اخبار جهانی است در عین حال با توجه به پدیده شوم کرونا و معلوم نبودن تاثیر آن بر اقتصاد جهانی در صورت شکستن حمایت یعنی قیمت 648 تومان با آن خداحافظی

ادامه مطب