#هرمز بررسی اولیه در 6 مهر 1398

هرمز در 6 مهر ماه 98 با یک کد به کد توانست مقاومت نسبتا خوبی را به حمایت تبدیل کند و پیشنهاد بررسی در کانال داده شد برای پله اول … اما نکته مهمی بعد از آن بود و اینکه عطش خرید در سهامداران پولبک را حذف کرد و رشد

ادامه مطب

#کاذر 9 مهر 1398

در نماد کاذر که قبلا در قسمت بنیادی از رشد چشمگیر فروش شرکت بیان شد انتظار بالایی هست اما امروز در برخورد با مقاومت خط روند تشکیل یک کندل ابر سیاه داد و تا حمایت بعدی فعلا مبنا را بر اصلاح قرار میدهیم … رشد بیشتر نماد هم در مقطع

ادامه مطب

#شاخص_کل 9 مهر 1398 بررسی تکنیکالی

#شاخص_کل در مسیر صعودی خود امروز با یک مقاومت مهم برخورد کرد ( سطح 161.8 درصد کانال فیبو ) و تقریبا تا پایان روز نمادهای زیادی به محدوده صف فروش کشیده شدند … این روند کاملا طبیعی است و در کانال نیز بیان شد تا نقدینگی حتما داشته باشید و

ادامه مطب