#دابور از گروه دارویی با توجه به رشد اخیر شاهد عقب نشینی بیشتری بودیم و در حال رسیدن به سقف کانال است که دو بار برخورد با آن داشته و در برخورد سوم موفق شکسته شده است و در صورت کف سازی موفق پیشنهاد کم کردن میانگین دارم برای یک سهامداری موفق به دید میان الی بلند مدت

در بررسی اسفند 98:

#دابور
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت داروسازی ابوریحان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 202,505 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %80 افزایش یافته است.

«دابور» با سرمایه ثبت شده 388,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 4,244,694 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %69 رشد داشته است.

تحلیل : مهندس زارعی 23 فروردین 99

تحلیل-تکنیکال-دابور-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-تکنیکال-دابور-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-بنیادی-دابور-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-دابور-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-حسین-زارعی