بنده پیشنهاد دارم با کمک شما عزیزان همراه یک همکاری داشته باشیم و برای برخی خانواده ها که واقعا نیازمند هستند و با توجه به تورم ، نبود درآمد در این شرایط بیکاری کرونا و نزدیک شدن آستانه سال جدید آن ها را خوشحال کنیم .

همکاری می تواند ادامه دار باشد و بنده یک شماره کارت و حساب را فقط جهت این کار قرار می دهم و نتیجه مبلغ جمع آوری شده را همراه با موارد مصرف شده در سایت ، کانال و پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهم کرد تا با نام گروه ذخیره آخرت همه ما باشد … انتظار می رود عزیزان همانطور که در کانال از مطالب استفاده کرده اند و سودهای شیرینی برده اند و در کنار هم بوده ایم حالا دایره همدلی را برزگتر کنیم و شادی خود را تقسیم کنیم حتما مشارکت بی نظیر شما اعضا محترم بنده را نیز در ادامه راه مصمم تر خواهد کرد ، این روزها فرزندان یتیم و نیازمند را دریابیم و انسانیت خود را نشان دهیم از 1000 تومان الی بی نهایت با توجه به توان 

 اولین نوبت اطلاع رسانی 29 اسفند 98 خواهد بود و مرحله دوم تحویل مبالغ پایان فروردین 1399 

کارت ملی به نام : حسین زارعی     

    شماره کارت : 6037991762291270

شماره حساب : 0207273726000

حسین زارعی 21 اسفند 1398 … از نشر این مطلب فراموش نکنید و به دیگران نیز توصیه کنید