#کشرق را حتما به یاد دارید در 900 تومان تاکید بر خرید شد و ارزندگی نماد مورد بررسی قرار گرفت این شرکت همچنان در دید بنده ارزنده است و منفی ها ارزشمند حالا در قیمت 6000 تومان 

سهامداران عزیز در کمتر از یک سال 780% سود برده اند در قله و هم اکنون 566% سود باید باشند 

مجددا از منفی ها برای فردا یک گام کوچک خرید مورد بررسی است و گام دوم بین 5500 تومان تا 5700 تومان و همچنان ادامه دارد … 

تحلیل : مهندس زارعی 26 اسفند 98 

توجه مهم : بنده با استراتژی خودم بررسی می کنم و عواقب خرید و فروش بر عهده شخص شما خواهد بود .

تحلیل-تکنیکال-کشرق-مهندس-زارعی-پیشنهاد-خرید
تحلیل-تکنیکال-کشرق-مهندس-زارعی-پیشنهاد-خرید

 

تحلیل-بنیادی-کشرق-بررسی-گزارشات-سه-ماهه-سوم-98-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-کشرق-بررسی-گزارشات-سه-ماهه-سوم-98-مهندس-حسین-زارعی

 

نرخ-فروش-ذغال-سنگ-ککشو-کشرق
نرخ-فروش-ذغال-سنگ-ککشو-کشرق

 

نرخ-فروش-ذغال-سنگ-ککشو-کشرق
نرخ-فروش-ذغال-سنگ-ککشو-کشرق

 

تحلیل-بنیادی-کشرق-بررسی-فروش-بهمن-98-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-کشرق-بررسی-فروش-بهمن-98-مهندس-زارعی