#کسعدی
کارخانجات کاشي و سراميک سعدي دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 73,472 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29مبلغ 569,796 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-ماهانه-کسعدی-آذر-98
کدال-نگر-گزارش-ماهانه-کسعدی-آذر-98