به اعتقاد من اگر کسی #دفارا را بفروشد بعد از آن از بورس هم باید برود …

#دفارا
داروسازي فارابي دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 749,163 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 5,298,505 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 131% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دفارا-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دفارا-آذر-98-مهندس-زارعی