سهامداری بر نماد ارزشمند دیگر … بارها از بنیاد نماد بیان کردم ان شا الله به زود رشد این گروه را خواهید دید …

#دابور
داروسازي ابوريحان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 436,675 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 3,258,965 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% رشد داشته است.

کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دابور-آذر-98-مهندس-زارعی
کدال-نگر-گزارش-فروش-ماهانه-دابور-آذر-98-مهندس-زارعی