در بررسی گزارش ماهانه شرکت هر ماه عالی تر از قبل سهامداران را شگفت زده کرده است و همچنین طی دو فصل قبل توانسته وارد روند سودآوری گردد… 

در بررسی تکنیکالی در صورت عبور موفق مقاومت 31.8 فیبو راهی سقف قبلی و همچنین سقف کانال خواهد شد … به نوان نمونه گزارش خرداد ماه تقدیم میگردد…

ضمن اینکه افزایش نرخ نیز اعمال شده است و در 14 تیر هم افشای اطلاعات با اهمیت داشت …

#کحافظ
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/03/31

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به خرداد 1399 معادل 142,095 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %245 افزایش یافته است.

«کحافظ» با سرمایه ثبت شده 1,468,924 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 322,980 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %240 رشد داشته است.

تحلیل: مهندس حسین زارعی 1399/04/15

بررسی-ماهانه-فروش-کاشی-حافظ
بررسی-ماهانه-فروش-کاشی-حافظ
بررسی-گزارشات-فصلی-کاشی-حافظ-با-نماد-کحافظ-مهندس-حسین-زارعی
بررسی-گزارشات-فصلی-کاشی-حافظ-با-نماد-کحافظ-مهندس-حسین-زارعی

 

تحلیل-تکنیکال-کحافظ-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-تکنیکال-کحافظ-مهندس-حسین-زارعی
تابلو-معاملات-کحافظ
تابلو-معاملات-کحافظ