در بررسی گزارش فروش شرکت اسفندماه رکرود بی سابقه را ثبت کرد :

#کترام
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت تولیدی کاشی تکسرام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 151,093 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %91 افزایش یافته است.

«کترام» با سرمایه ثبت شده 294,981 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 962,133 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %69 رشد داشته است.

در بررسی تکنیکالی میتوان گفت تا سقف قبلی هدف اول را ترسیم میکنم که حدود 1812 تومان است و در صورت شکستن این سقف و عبور موفق و کف سازی روی آن برای سطح بعدی حدود 2300 الی 2500 تومان خواهد بود

این یک پیشنهاد است به دید میان الی بلند مدت و کوتاه مدت فکر نکنید ضمنا ریسک متوسط را در نظر بگیرید

تحلیل : مهندس حسین زارعی 6 فروردین 99

تحلیل-بنیادی-کترام-بررسی-گزارش-فصلی-سه-ماهه-سوم-98-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-کترام-بررسی-گزارش-فصلی-سه-ماهه-سوم-98-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-کترام-بررسی-فروش-ماهانه-کترام-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-کترام-بررسی-فروش-ماهانه-کترام-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-کترام-بررسی-نرخ-فروش-محصولات-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-کترام-بررسی-نرخ-فروش-محصولات-مهندس-زارعی

 

هدف-دوم-کترام-در-قیمت-2500-تومان