در بررسی گزارش فصلی سه ماهه چهارم 98:

#کاذر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)

شرکت فرآورده های نسوز آذر در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 1,202 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %278 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %55 درآمدهای عملیاتی بوده است.

«کاذر» با سرمایه ثبت شده 450,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 540,747 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

برنامه های با اهمیت دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30:

شرکت در نظر دارد با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولیدی حاشیه سود خود را حفظ و بهبود دهد همچنین با مدیریت وجه نقد سعی در پیشبرد اهداف ساخت کوره دوار طبق برنامه خود اقدام نماید.

در بررسی تکنیکالی با هدف 4500 تومان و بعد از آن 5000 تومان سهامداری شود

تحلیل: مهندس زارعی 1399/02/10

تحلیل-بنیادی-کاذر-مهندس-زارعی-9299
تحلیل-بنیادی-کاذر-مهندس-زارعی-9299
تحلیل-بنیادی-کاذر-نمودار-سودآوری--مهندس-زارعی-9299
تحلیل-بنیادی-کاذر-نمودار-سودآوری–مهندس-زارعی-9299