در بررسی گزارش فصلی سه ماهه چهارم 98:

#کاذر
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)

شرکت فرآورده های نسوز آذر در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 1,202 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %278 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %55 درآمدهای عملیاتی بوده است.

«کاذر» با سرمایه ثبت شده 450,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 540,747 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

برنامه های با اهمیت دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30: شرکت در نظر دارد با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولیدی حاشیه سود خود را حفظ و بهبود دهد همچنین با مدیریت وجه نقد سعی در پیشبرد اهداف ساخت کوره دوار طبق برنامه خود اقدام نماید.

انتظار میرود در سه ماهه اول 99 بهتر باشد …

در بررسی گزارش آخرین ماه (اردیبهشت 99):

گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/02/31

شرکت فرآورده های نسوز آذر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت 1399 معادل 135,907 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %14 افزایش یافته است.

«کاذر» با سرمایه ثبت شده 450,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 306,660 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %14 رشد داشته است.

در بررسی تکنیکالی:

امروز 1399/03/18 توانست محدوده مقاومتی را با سقف خرید مواجه شود و انتظار رشد تا محدوده قیمتی 4800 تومان در سقف کانال برای خیز اول دارم 

تحلیل:مهندس زارعی 1399/03/18 ساعت 9:42 

تحلیل تکنیکال کاذر
تحلیل تکنیکال کاذر
کاذر-990318-هدف
کاذر-990318-هدف
تحلیل-بنیادی-کاذر-بررسی-گزارشات-سه-ماهه-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-کاذر-بررسی-گزارشات-سه-ماهه-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-کاذر-بررسی-گزارشات-فرروش-ماهانه-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-کاذر-بررسی-گزارشات-فرروش-ماهانه-مهندس-حسین-زارعی
کاذر-خرید-کد-حقیقی