در بررسی #تکنیکالی آخر هفته گذشته شاهد شکسته شدن سقف قبل بودیم و دو هدف پیش رو را مشخص کردم امروز با توجه به تحلیل خطی حکم پولبک به سطح 4300 تومان را دارد و اولین هدف سقف کانال میان مدتی است در محدوده 4900 الی 5000 تومان و هدف دوم سطح 6100 تومان در صورت شکستن موفق سقف کانال مورد بررسی است

تحلیل : مهندس زارعی 1399/03/31

در ب ر