#پیشنهاد_بررسی یک نماد از #گروه_دارویی : #والبر

نکات مهم : 1- خرید حتما پله ای و کم کم صورت بگیرد و آمادگی اصلاح قیمتی داشته باشید و در اصلاحات مجددا خرید کنید 

2- سبد سهام داشته باشید و دید شما میان الی بلند مدت باشد . از 4 ماه تا یک سال سهامداری را مبنای کار خود قرار دهید 

پیشنهاد بررسی در قیمت : 800 الی 815 تومان

خرید پله دوم : 740 تومان 

حد ضرر : 722 تومان 

هدف اول : 1016 تومان

هدف دوم : 1340 تومان

تحلیل: مهندس حسین زارعی 

تحلیل-تکنیکال-والبر-10-بهمن-1398

تحلیل-تکنیکال-والبر-10-بهمن-1398

گزارش-سه-ماهه-سوم-98-والبر
گزارش-سه-ماهه-سوم-98-والبر