با توجه به اینکه به لحاظ بنیادی نماد ارزشمند می باشد لذا مورد بررسی بوده و  اکنون به دلیل این که به لحاظ تکنیکالی نسبت به هم گروهی ها، شاخص کل بازار و همچنین شاخص گروهش عقب مانده است و شبیه به یک فنر فشرده و آماده جهش می باشد بیشتر مورد بررسی قرار دادیم ،

 طبیعتاً یکی از عوامل مهمی که جلوی رشد نماد را میگیرد فروش حقوقی ها است و کنترل سهم انتظار می رود با پایان یافتن زمان استفاده از حق تقدم تمام شود و رشد نماد به صورت چشمگیری آغاز شود.

تحلیل: مهندس زارعی 14 بهمن 1398 …. یادگاری

تحلیل تکنیکال غگرجی 14 بهمن 1398
تحلیل تکنیکال غگرجی 14 بهمن 1398