در این فایل به صورت اجمالی موارد مهمتر در مورد نماد شیران را بیان میکنم عزیزان که قصد خرید دارند با رعایت جوانب احتیاط و سهامداری میان مدتی و خرید پله ای باشد

محصولات شیران :

نرمال پارافین مازاد صادراتی ۲۹%

 الکیل بنزن خطی صادراتی ۲۶ %

 الکیل بنزن خطی داخلی ۲۵ %

  نرمال پارافین مازاد داخلی ۱۷%

 الکیلات سنگین داخلی  یک و نیم %

 الکیلات سنگین صادراتی یک %

مواردی که بیان شد به صورت جمعی شاهد افزایش نرخ فروش بوده ایم از ابتدای سال تا کنون و علاوه بر ان با توجه به نمودار ها افزایش فروش نیز داشته است و آن هم به صورت چشمگیر :

 

تحلیل-تکنیکال-شیران-مهندس-زارعی
تحلیل-تکنیکال-شیران-مهندس-زارعی

تحلیل: مهندس زارعی 30 بهمن 1398 … یادگاری

#پیشنهاد_خرید #تحلیل_بنیادی_شیران #بررسی_تکنیکالی_شیران #کدالنگر_شیران