این شرکت در پایان سال مالی خود قرار دارد

در بررسی تکنیکالی #ساربیل می توان گفت این صف فروش و عقبگرد به سقف کانالی است که آن را شکسته است و این نماد هنوز رشدی نداشته است

تحلیل-تکنیکال-ساربیل-سیمان-اردبیل-در-1-دی-ماه-98
تحلیل-تکنیکال-ساربیل-سیمان-اردبیل-در-1-دی-ماه-98

#ساربیل در بررسی گزارش رسیده اذر ماه 98
سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) دردوره 1 ماهه منتهی به 98/09/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 147,148 میلیون ریال درآمد داشته است
این شرکت بر اساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 1,428,520 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61% رشد داشته است.

 

تحلیل-بنیادی-ساربیل-...-گزارش-فروش-آذر-ماه-98
تحلیل-بنیادی-ساربیل-…-گزارش-فروش-آذر-ماه-98

 

تحلیل تکنیکال ساربیل سیمان اردبیل در 1 دی ماه 98
تحلیل تکنیکال ساربیل سیمان اردبیل در 1 دی ماه 98

تحلیل : مهندس حسین زارعی 1 دی 1398