دوستانی که برای دید بلند مدت مثلا یک ساله برنامه ریزی دارند #کاوه #فولاد_جنوب گزینه خوب سرمایه گذاری است خبر های خوبی از سود آوری این شرکت دارد … بررسی بورس کالا داشته باشید متوجه خواهید شد … تحلیل: مهندس حسین زارعی 1399/04/22 در قیمت 1600 تومان قرار دارد 

کسانی که هر روز با اعصاب و روان خود بازی میکنند از تیم ما دور شوند و دنبال نکنند

تحلیل: مهندس حسین زارعی #یادگاری

تابلو کاوه مهندس حسین زارعی
تابلو کاوه مهندس حسین زارعی