مهمترین نکته برای وپویا خروج موفق از کانال و پولبک به آن برای ادامه رشد می باشد.

قبلا هم در تحلیل راجع به آن صحبت کردم حرکت اینبار نماد از روی حمایت مهمی بوده و ضمنا حجم ها خوبی داشته است و گپ قیمتی را پر کرده است، از P/E پایین آن فراموش نکنید .

تحلیل: مهندس حسین زارعی 22 آذر 99

وپویا تحلیل تکنیکال مهندس حسین زارعی 22 آذر 99
وپویا تحلیل تکنیکال مهندس حسین زارعی 22 آذر 99