#مادیرا در بررسی تکنیکالی امروز که به روز رسانی تحلیل قبل است با توجه به اینکه کانال نزولی را به سمت بالا با موفقیت شکست و به آن پولبک هم زده است و حرکت را شاهد هستیم لذا فعلا در این ریز موج ها آخرین حمایت مشهود حدود 2900 تومان است که باید روی آن کف سازی داشته باشیم و توجه داشته باشید حدود 3140 الی 3217 تومان محدوده مقاومتی کف موج 3 قبلی است که یک عقبگرد را میتواند داشت باشد اما به طور کلی همان قاعده همیشگی 38% فیبو که همیشه توضیح می دهم را بررسی داشته باشید، در صورت حفظ آن عالی است.

تحلیل: مهندس حسین زارعی 1399/09/08

بررسی تکنیکالی مادیرا مهندس حسین زارعی 8 آذر 99
بررسی تکنیکالی مادیرا مهندس حسین زارعی 8 آذر 99
تحلیل بنیادی مادیرا مهندس حسین زارعی 8 آذر 99
تحلیل بنیادی مادیرا مهندس حسین زارعی 8 آذر 99