پیشنهاد خرید لوتوس قبلا داده شد و سود خوبی تا اینجا داده است و در صورت عبور از محدوده مقاومتی میتوان تا 700 تومان فعلا هدف جدید ترسیم کرد … از منفی ها بهره ببرید

کوتاه فکر نکنید

تحلیل: مهندس زارعی 15 اسفند 98

لوتوس تکنیکال 15 اسفند زارعی
لوتوس تکنیکال 15 اسفند زارعی