این مجموعه با هدف ایجاد انگیزه و آموزش برای تازه واردان بازار سرمایه فراهم شده توسط مهندس حسین زارعی با بیش از 10 سال سابقه فعالیت بورسی لطفا فیلم ها را حتما به ترتیب از شماره یک تا چهار بررسی کنید و برای دوستان خود هم ارسال کنید و پیشنهاد بررسی بدهید تا همه با هم کمک حال بازار باشیم و دوستان را از زیان نجات دهیم

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

موفق باشید و از پیج مهندس زارعی در اینستاگرام بازدید کنید

https://www.instagram.com/boursezarei/

1399/06/15