#فیلتر_کاربردی #فروش_بالا_حقوقی #حجم_مشکوک #چراغ_سبزها 16 فروردین 99

#بازار_سرمایه در 16 فروردین 1399

برآیند #ورود_پول_حقیقی

⇐ 1450 میلیارد تومان ⇒

بیشترین #ورود_نقدینگی_حقیقی به گروه ها (#فروش_حقوقی) :

1- فرآورده های نفتی

2- بانکی ها و موسسات 

3-محصولات شیمیایی 

4- فلزات اساسی

5-عرضه برق گاز 

7- سیمان، آهک و گچ

8-انبوهسازی

بیشترین #خروج_پول_حقیقی (#خرید_حقوقی) : 

1- خدمات فنی و مهندسی

2-اطلاعات و ارتباطات

3-ساخت دستگاه ارتباطی 

4-دارویی ها 

5-فعلیت های هنری

******* در بررسی فیلترهای کاربردی امروز داریم : 

#فروش_بالا_حقوقی ( در این نمادها حقوقی فروش بالایی داشته است که یا نشان از عقب نشینی سهم را دارد یا کد به کد اتفاق افتاده است که در آینده نزدیک حرکت سهم را شاهد خواهیم بود …) 

#حجم_مشکوک ( این نمادها حجم معاملات آنها در مقایسه با حجم مبنا و روزهای عادی چشمگیر تر شده است و احتمالا روی حمایت یا مقاومت و…. هدف خاصی دنبال شود … ) 

#چراغ_سبزها (تعداد بالای این نمادها برای روز معاملاتی بعد میتواند نشان از بازار خوب داشته باشد و بالعکس
این فبیلتر نمادهایی را نشان میدهد که آخرین قیمت آنها از پایانی حداقل 2 درصد بیشتر باشد و نسبت به روز قبل حجم بیشتری خورده باشد )
کافی است روی نماد کلیک کنید تا به تابلو معاملات سهم هدایت شوید
#فروش_بالا_حقوقی:

ارسال یک نظر