در بررسی فروش فروردین ماه :

#غگرجی
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/01/31

شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین 1399 معادل 63,709 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %63 افزایش یافته است.

«غگرجی» با سرمایه ثبت شده 245,000 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 63,709 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %63 رشد داشته است.

در بررسی تکنیکالی :

شاهد خروج از الگو اصلاحی و واکنش به حمایت خط روند و عبور موفق از سقف تاریخی به دید سطح بسته شدن کندل ها هستیم انتظار میرود تارگت 4500 تومان که مدتها پیش در مورد آن توضیح دادم فتح شود

تحلیل : مهندس زارعی 

تحلیل-بنیادی-غگرجی-990210
تحلیل-بنیادی-غگرجی-990210
تحلیل-تکنیکال-غگرجی-مهندس-زارعی-9-2-99
تحلیل-تکنیکال-غگرجی-مهندس-زارعی-9-2-99