در بررسی #تکنیکالی #شستا در یک کانال نزولی قرار دارد و طبق به روز رسانی تحلیل قبلی امروز به محدوده حمایتی واکنش نشان داد و می توان گفت باید صبر کنیم تا ببینیم آیا توان دارد خط روند (سقف کانال )د را به بالا بشکند یا نه ؟

در صورت شکست موفق و تثبیت بالای مقاومتی که در تحلیل آینده توضیح خواهم داد با خیال راحت می توان سهام داری کرد

تحلیل مهندس حسین زارعی 1399/09/07

تحلیل تکنیکال مهندس حسین زارعی 8 آذر 99
تحلیل تکنیکال مهندس حسین زارعی 8 آذر 99

 

شستا بررسی تکنیکالی 8 آذر 99 مهندس حسین زارعی
شستا بررسی تکنیکالی 8 آذر 99 مهندس حسین زارعی