با بررسی تکنیکالی و در نظر گرفتن مواردی که قبلا بیان شد در وضعیت اقتصادی و تورم افسار گسیخته لذا انتظار روند صعودی را با تنش های روزانه مد نظر قرار میدهم … با این حال با توجه به دو واکنش موفق قبل به تحلیل بنده در محدوده حدود 1480000 واحد و مقاومت دوم 1800000 واحد هدف جدید شاخص را در محدوده بزرگ تری بررسی میکنم که انتظار واکنش گسترده تری نسبت به سطح 1800000 واحد دارم لذا محدوده 2200000 الی 2300000 واحد را به عنوان هدف جدید شاخص با رسیدن گزارشات سه ماهه اول 99 دارم …. اما این یک تحلیل خصوصی است و هرچند تا کنون خطا نداشته است اما مبنای تصمیم گیری عزیزان نباشد (سلب مسئولیت)

تحلیل: مهندس حسین زارعی 1399/04/30            یادگاری

تحلیل-تکنیکال-شاخص-کل-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-تکنیکال-شاخص-کل-مهندس-حسین-زارعی