همانطور که شاهد هستیم چند روزی است روی مقاومت خط بالای کانال و همچنین سطح 61.8 فیبو کف سازی کرده است و آماده یک رشد زیبا تا سطح 100 درصد و استراحت و حرکت مجدد هستیم

در نمودار نرخ فروش شاهد افزایش نرخ فروش شیر خام نیز هستیم که 88 درصد تولیدات شرکت نیز شیر است …

تحلیل-تکنیکال-زفکا-4-دی-98
تحلیل-تکنیکال-زفکا-4-دی-98
گزارش-فصلی-زفکا-4-دی-98
گزارش-فصلی-زفکا-4-دی-98
گزارش-ماهانه-فروش-زفکا-4-دی-98
گزارش-ماهانه-فروش-زفکا-4-دی-98
نرخ-فروش-شیر-خام-زفکا-آذر-ماه-98
نرخ-فروش-شیر-خام-زفکا-آذر-ماه-98