#دفارا
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/03/31

شرکت داروسازی فارابی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به خرداد 1399 معادل 711,640 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %55 افزایش یافته است.

«دفارا» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,065,596 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %68 رشد داشته است.

به دلیل اینکه از حدود 2500 تومان سهامدار هستیم تکنیکالی زیاد اهمیت برای ما ندارد و تا الان هم سود عالی داریم

بررسی-روند-سود-آوری-دفارا-سه-ماهه-چهارم-98
بررسی-روند-سود-آوری-دفارا-سه-ماهه-چهارم-98
بررسی-ماهانه-دفارا
بررسی-ماهانه-دفارا