در بررسی تکنیکالی به زودی به مانند سایر دارویی ها برخورد با مقاومت داریم که در صورت عبور راهی 7500 تومان به دید میان مدت خواهد شد شک نکنید 

در بررسی بنیادی اندکی روند سودآوری در گزارش قبل ضعیف شد چون نرخ فروش کاهشی شد اما در پایان سال خوب خواهد بود … در بررسی رشد فروش مثل #غگرجی عمل کرده است و حیرت انگیز است 

از زمانی که من نماد رو معرفی کردن مدت زمان خوبی گذشته است .

#دفارا
داروسازي فارابي دردوره 1 ماهه منتهی به 98/11/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 812,292 میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد 11 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 6,920,823 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 123% رشد داشته است.

تحلیل : مهندس زارعی 7 اسفند 98     یادگاری 

تحلیل-بنیادی-دفارا-بررسی-فروش-ماهانه-بهمن-98-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-دفارا-بررسی-فروش-ماهانه-بهمن-98-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-دفارا-بررسی-نرخ-فروش-محصولات-بهمن-98-1-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-دفارا-بررسی-نرخ-فروش-محصولات-بهمن-98-1-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-دفارا-بررسی-نرخ-فروش-محصولات-بهمن-98-2-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-دفارا-بررسی-نرخ-فروش-محصولات-بهمن-98-2-مهندس-زارعی
تحلیل-بنیادی-دفارا-بررسی-گزارش-فصلی-سه-ماهه-سوم-98
تحلیل-بنیادی-دفارا-بررسی-گزارش-فصلی-سه-ماهه-سوم-98
تحلیل-تکنیکال-دفارا-مهندس-زارعی-بهمن-98
تحلیل-تکنیکال-دفارا-مهندس-زارعی-بهمن-98