در اولین کلام دید سرمایه گذاری میان مدتی شش ماه تا یکسال برنامه ریزی داریم 

رشد نرخ فروش محصولات و از طرفی فروش چشمگیر ماهانه شرکت باعث رشد روند سودآوری شرکت شده است 

توجه داشته باشید روند حرکت سهم کند است و صبوران بررسی کنند 

در بررسی گزارش سه ماهه اول سال مالی 99 :

#دعبید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)

شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره 3 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 480 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %168 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %79 درآمدهای عملیاتی بوده است.

«دعبید» با سرمایه ثبت شده 2,016,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 967,283 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

تحلیل: مهندس زارعی

تحلیل-بنیادی-دعبید-مهندس-زارعی-بررسی-فروش-ماهانه
تحلیل-بنیادی-دعبید-مهندس-زارعی-بررسی-فروش-ماهانه
تحلیل-بنیادی-دعبید-مهندس-زارعی-روند-سودآوری
تحلیل-بنیادی-دعبید-مهندس-زارعی-روند-سودآوری
تحلیل-بنیادی-نرخ-فروش-دعبید-کپسول
تحلیل-بنیادی-نرخ-فروش-دعبید-کپسول