در بررسی تکنیکالی #دسبحان توانسته است خط روند میاندمتی خود را اخیرا بشکند و و ضعیت کنونی حکم پولبک به همان سطح را دارد و در صورت تثبیت این حمایت راهی سطح 261.8 فیبو خواهد شد

در بررسی گزارش اسفند ماه 98: 

#دسبحان
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت سبحان دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 290,624 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %55 افزایش یافته است.

«دسبحان» با سرمایه ثبت شده 1,030,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 3,859,004 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %50 رشد داشته است.

تحلیل : مهندس زارعی 23 فروردین 99

تحلیل-بنیادی-دسبحان-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-بنیادی-دسبحان-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-تکنیکال-دسبحان-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-تکنیکال-دسبحان-مهندس-زارعی-23-ف-99