در بررسی تکنیکالی دسبحان امروز واکنش زیبایی روی حمایت سقف کانال نشان داد و میتوان با توجه به بنیاد خوب و وضعیت موجود بعد از عبور سطح 100 درصد فیبو انتظار رشد تا 2650 تومان را داشت قدیمی ها سهامداری کنید و جدید ها میتوانند کم کم از این نماد بهره برداری کنند

در بررسی تابلو سهامداران اخیرا سه سهامدار ارشد در حال جمع آوری چشمگیر سهام بوده اند

در بررسی بنیادی نیز نمودار روند سودآوری و گزارشات ماهانه شرکت به تصویر کشیده شده است

تحلیل : مهندس زارعی 21 اسفند 98

تحلیل-تکنیکال-دسبحان-مهندس-زارعی-سیگنال-خرید
تحلیل-تکنیکال-دسبحان-مهندس-زارعی-سیگنال-خرید
تحلیل-تکنیکال-دسبحان-21-اسفند-حسین-زارعی
تحلیل-تکنیکال-دسبحان-21-اسفند-حسین-زارعی
دسبحان-تابلو-سهامداران
دسبحان-تابلو-سهامداران
تحلیل-بنیادی-دسبحان-بررسی-گزارش-فصلی-سه-ماهه-سوم-98-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-دسبحان-بررسی-گزارش-فصلی-سه-ماهه-سوم-98-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-دسبحان-بررسی-فروش-ماهانه-بهمن-98-تحلیل-مهندس-حسین-زارعی
تحلیل-بنیادی-دسبحان-بررسی-فروش-ماهانه-بهمن-98-تحلیل-مهندس-حسین-زارعی