در بررسی گزارش اسفند ماه

#دتماد
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه)

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 107,201 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %26 کاهش یافته است.

«دتماد» با سرمایه ثبت شده 500,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 3,554,839 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %70 رشد داشته است.

دلایل اصلاح: اصلاحیه ‘گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/29 ؛ مقدار فروش گروه محصولات نارکوتیک به دلیل اشتباه تایپی در اسفند ماه از 156،476 کیلو گرم به 15،647 کیلوگرم اصلاح گردید.

در بررسی تکنیکالی در میانه کانال قرار دارد و انتظار دارم با افزایش حجم معاملات و عبور از سقف قبلی به محدوده 6000 تومان خواهد رسید

تحلیل: مهندس زارعی 23 فروردین 99

تحلیل-تکنیکال-دتماد-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-تکنیکال-دتماد-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-بنیادی-دتماد-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-بنیادی-دتماد-بررسی-فروش-ماهانه-مهندس-زارعی-23-ف-99