در بررسی بنیادی #دتماد روند سودآوری و بررسی فروش ماهانه مورد تایید است

به لحاظ تکنیکالی امروز روی حمایت شاهد واکنش بودیم لذا همچنان که قبلا نیز مورد بررسی در قیمت 700 تومان قرار گرفت و امروز بالای 3500 تومان است بار دیگر در این قیمت بر ارزندگی نماد تاکید داریم و هدف 4700 تومان را در پیش دارد ادامه تحلیل بعداز عبور این مقاومت و بررسی واکنش آن تحلیل خواهد شد

تحلیل : مهندس زارعی 21 اسفند 98

تحلیل-تکنیکال-دتماد-مهندس-زارعی-پیشنهاد-خرید
تحلیل-تکنیکال-دتماد-مهندس-زارعی-پیشنهاد-خرید
تحلیل-بنیادی-دتماد-بررسی-روند-سودآوری-مهندس-زارعی
فروش-ماهانه-دتماد-بهمن-98-تحلیل-بنیادی-دتماد-مهندس-زارعی
فروش-ماهانه-دتماد-بهمن-98-تحلیل-بنیادی-دتماد-مهندس-زارعی