#دالبر در حال عقب نشینی به محدوده سقف کانال است و در صورت حمایت موفق روی این محدوده میتوان در مورد ادامه روند بررسی کرد .

در بررسی فروش اسفندماه 98:

#دالبر
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

شرکت البرز دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اسفند 1398 معادل 386,434 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %19 کاهش یافته است.

«دالبر» با سرمایه ثبت شده 1,860,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 7,365,442 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %43 رشد داشته است.

تحلیل : مهندس زارعی 23 فروردین 99

تحلیل-تکنیکال-دالبر-مهندس-زارعی-23-ف-99
تحلیل-تکنیکال-دالبر-مهندس-زارعی-23-ف-99