سود هر سهم “دالبر” ۸۰ درصد افزایشی بود

شرکت البرز دارو در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۶۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۹۲ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۸۰ برخوردار است.

 شرکت البرز دارو با سرمایه یک هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت البرز دارو در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۹۸۶ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۶۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۰ درصدی برخوردار است.

شرکت البرز دارو افزایش ۶۴ درصدی فروش را از جمله دلایل افزایش سود در هم سهم اعلام کرده است.

“دالبر” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵۹۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

در بررسی تکنیکالی با شکستن خط روند به دید میان الی بلند مدت همچنان سهامداری پیشنهاد میگردد…

 

در ادامه نمودار های مهم از گزارشات تقدیم سهامداران گردیده است

تحلیل-تکنیکال-دالبر-28-دی-1398
تحلیل-تکنیکال-دالبر-28-دی-1398

 

 

گزارش-سه-ماهه-سوم-دالبر-تی-تی-ام
گزارش-سه-ماهه-سوم-دالبر-تی-تی-ام

 

 

 

 

نرخ-فروش-جامدات-دالبر-آذر-ماه-98

 

 

نرخ-فروش-مایعات-دالبر-آذر-ماه-98