در بررسی گزارش فروش ماهانه (فروردین 99):

#دارو
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/01/31

:black_small_square:شرکت کارخانجات داروپخش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین 1399 معادل 469,463 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %40 افزایش یافته است.

:black_small_square:«دارو» با سرمایه ثبت شده 7,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 469,463 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %40 رشد داشته است.

توجه داشته باشید نرخ اقلام در اسفند ماه افزایش داشته تقریبا و فروردین هم برابر یا کمی افزایشی بوده است از جمله سرم و قرص و… که نمودارها قرار نمیگیرد فعلا 

در بررسی روند سودآوری که نمودار آن نیز برایتان قرار دادم در فصل زمستان :

#دارو
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)

شرکت کارخانجات داروپخش در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 ضمن ثبت افزایش سرمایه %20 در این دوره به ازای هر سهم 2,929 ریال سود محقق کرده است.

«دارو» با سرمایه ثبت شده 750,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,196,609 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %91 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %62 درآمدهای عملیاتی بوده است.

برنامه های با اهمیت دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30: پیش بینی اجرای افزایش سرمایه به میزان 750 میلیارد ریال معادل 100% افزایش سرمایه فعلی از محل سود انباشته ، مطالبات سهامداران و آورده نقدی در سال 1399.

در بررسی تکنیکالی: با برخورد به سقف کانال قرمز رنگ کوتاه مدتی احتمال متعادل شدن و عقب نشینی تا رو حمایت سیاه رنگ وجود دارد ولی هدف میان مدتی برای سطح 261.8 فیبو یعنی حدود 6500 تومان دارم فعلا برای ادامه کار مجددا بررسی خواهد شد 

لذا با حد ضرر همین حمایت سیاه رنگ #پیشنهاد_خرید میباشد 

تحلیل: مهندس زارعی 1399/02/14        یادگاری برای 1400 

تحلیل-تکنیکال-دارو-مهندس-زارعی-990214
تحلیل-تکنیکال-دارو-مهندس-زارعی-990214
تحلیل-بنیادی-دارو-مهندس-زارعی-990214
تحلیل-بنیادی-دارو-مهندس-زارعی-990214
تحلیل-بنیادی-دارو-روند-سود-آوری-مهندس-زارعی-990214
تحلیل-بنیادی-دارو-روند-سود-آوری-مهندس-زارعی-990214