در بررسی تکنیکالی نماد #خریخت دو بار واکنش به سقف کانال مهمی در میان مدت داشته است و با توجه به حجم معاملات خوب در این محدوده انتظار حرکت دارم در عین حال با توجه به وضعیت نابسامان بازار و ریزش دلار برنامه ریزی برای 4 گام خرید در سطوح مشخص شده را دارم شرکت فروش خوبی در چند ماه اخیر داشته همزمان افزایش نرخ فروش نیز داشته و انتظار گزارش فصلی خوبی داریم /

در بررسی گزارشات آخرین ماه :

▪️ شرکت صنایع ریخته گری ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 207,550 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 440% افزایش داشته است.

▪️«خریخت» با سرمایه ثبت شده 1,562,183 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,037,744 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 333% رشد داشته است.

در بررسی گزارش فصلی شاهد خروج از زیان و سودآوری هستیم:

اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره9ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت صنایع ریخته گری ایران

▪️ شرکت صنایع ریخته گری ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه 24% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 20 ریال سود محقق کرده است.

▪️ «خریخت» با سرمایه ثبت شده 1,562,183 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 مبلغ 31,803 میلیون ریال سود محقق کرده است این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 88,246 میلیون ریال زیان شناسایی کرده بود.

❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

تحلیل: مهندس حسین زارعی 1399/11/2

 

تحلیل بنیادی خریخت بررسی نرخ فروش مهندس حسین زارعی
تحلیل بنیادی خریخت بررسی نرخ فروش مهندس حسین زارعی