معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار غدیر، راهکارهای حمایت از بازار سرمایه در مقابل ریسک های  غیراقتصادی را تشریح کرد.

منصور کنعانی با تاکید بر نقش حقوقی ها و  صندوق توسعه بازار در حفظ حقوق سهامداران گفت: در شرایط فعلی، صندوق توسعه بازار می تواند نقش اصلی را در حمایت از بازار سرمایه ایفا کند؛ همچنین حقوقی ها نیز از بازار حمایت می کنند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار غدیر با تاکید بر ارزنده بودن سهام در شرایط فعلی، اظهار داشت: سهم ها همه ارزنده اند و این پیام به تمام زیرمجموعه ها هم منتقل شده که هیجانی عمل نکنند و  سهم های خود را عرضه نکنند.

کنعانی با اشاره به سوابق تاریخی بازار سرمایه در  مواجهه با ریسک های سیاسی و عوامل غیراقتصادی و  بازگشت و تطبیق این بازار با این شرایط در زمانی کوتاه توصیه کرد: افراد حقیقی با رفتار هیجانی سهم خود را تبدیل به وجه نقد نکنند، چرا که بازار تا دو روز آینده برمی گردد و جای نگرانی نیست .

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار غدیر،  اطمینان داد:  با وجود برخی واکنش های منفی اولیه ، در زمانی کوتاه  این روند معکوس خواهد شد و مجددا  قیمت‌ها برمی گردند و حتی به سطوح بالاتر  خواهد رسید.