رشد سودآوری شرکت عمدتا به دلیل افزایش سود ناشی از بازارگردانی و سود نگهداری و فروش اوراق بهادار بوده است.

 شرکت تامین سرمایه ملت در سه ماهه نخست سال جاری و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده شرکت موفق به کسب سود خالص یک هزار و ۱۲۸ میلیارد ریالی شده و این سود که معادل ۱۶۱ ریال به ازای هر سهم بوده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۶ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد سودآوری شرکت عمدتا به دلیل افزایش سود ناشی از بازارگردانی و سود نگهداری و فروش اوراق بهادار بوده است. جمع کل درآمد‌های محقق شده این شرکت در این دوره زمانی به یک هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال رسیده که این آیتم مهمترین بخش درآمدی شرکت را به خود اختصاص داده است.

درآمد‌های بازارگردانی و سود اوراق بهادار بیش از ۹۸۰ میلیارد ریال بوده است. پس از آن، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهمترین بخش درآمدی شرکت بوده است. درآمد صندوق‌های تحت مدیریت این شرکت به ۲۲۷ میلیارد ریال رسیده بود، همچنین این شرکت ۹۰ میلیارد ریال درآمد بابت تعهد پذیره نویسی اوراق بدهی فولا مبارکه در این دوره زمانی شناسایی کرده است.