۴۰کارشناس اقتصادی و اهالی بازارسرمایه در یلدانشینی امشب ما از فال شاخص‌کل تا پایان سال گفتند.

پیش‌بینی بزرگان بازار سرمایه از عددی که شاخص کل بورس در انتهای قرن با آن به استقبال سال ۱۴۰۰ خواهد رفت.
البته این پیش بینی ها با این فرض انجام شده که اتفاق غیر منتظره و عجیب و غریبی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور رخ ندهد.

عباس آرگون نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی:
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ – ۱۲:۰۸

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

رضا درخشان فر مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج:
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ – ۱۲:۰۷

۱ میلیون و ۲۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی 

مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ – ۱۲:۰۷

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی 

علی دهدشتی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارند؛
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ – ۱۲:۰۶

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی 

اکبر حامدی میخوش مدیرعامل کارگزاری بورسیران:
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ – ۱۲:۰۵

۱ میلیون و ۹۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۳۰ هزار واحدی 

پرویز فاتح کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ – ۱۲:۰۳

 ۳میلیون و ۴۰۰ هزار الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی 

احسان حاجی علی اکبر مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۴:۳۶

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۴:۳۰

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

علی حیدری کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۸

۱ میلیون و ۴۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

محمدحسین مجیدی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۷

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

دانیال آستانه مدیر سرمایه گذاری هلدینگ رازی:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۷

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار واحدی 

فرهاد جوانمردی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۶

۱ میلیون و ۹۰۰ هزار الی ۲ میلیون واحدی

عباسعلی حقانی نسب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۵

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد

کمیل طیبی کارشناس بازارهای مالی:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۴

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی 

سعید درخشانی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۲

۱ میلیون ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق :
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۲

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی 

احسان خورشیدی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۴۰

۱ میلیون و ۴۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی  

مازیار فتحی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۹

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی 

پشوتن مشهوری نژاد کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۷

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد

عبداله رحیم لوی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۷

۲ میلیون و ۱۰۰ هزار الی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی 

مجید عبدالحمیدی مدیر واحد الگوریتمی و مشتقه شرکت آیکو:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۶

۲ میلیون و ۹۰۰ هزار الی ۳ میلیون واحد

بهمن فلاح کارشناس بازار سرمایه :
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۵

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

علی مولایی مدیرعامل کارگزاری آریا نوین:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۴

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

سیدعلی هاشمی فشارکی مدیر تحلیل شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۲

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون ۶۰۰ هزار واحدی

محمد باقر خادمی مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری فارابی:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۱

۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی 

سید محسن موسوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۳۰

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

مجتبی فریدونی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۲۸

۱ میلیون و ۴۵۰ هزار الی ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار واحد

امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۲۸

بالای ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی 

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۲۷

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی 

محمد کفاش پنجه شاهی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۲۶

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد

امیر جعفرزاده کارشناس بازارهای مالی:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۲۳

۱ میلیون و ۱۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد  

حمید علیخانی مدیرعامل کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۲۲

۱ میلیون و ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی 

حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۲۱

۱ میلیون و ۷۵۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار واحدی 

جواد سنگینیان کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۲۰

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی 

رضا خانکی مدیر صندوق آشنا تک:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۱۹

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

عبدالحسین رضوی امیری کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۱۷

۱ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد

فرهاد ذاتعلی فرد مدیر سرمایه گذاری هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۱۵

۱ میلیون و ۵۵۰ هزار الی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد

فواد صلواتی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۱۴

۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد

علیرضا نجارپور مدیر پرتفوی شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۱۳

۱ میلیون و ۸۵۰ الی ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار واحدی 

مجتبی معتمدنیا کارشناس بازار سرمایه :
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۱۲

۱ میلیون و ۷۰۰ هزار الی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی

رضا ترابی کارشناس بازار سرمایه:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۳:۱۱

حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

سینا سلیمانی کارشناس بازار سرمایه :
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ – ۱۲:۵۴

محدوده ۲ میلیون الی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی