احتمال واکنش تنوین به سقف کانال وجود دارد و کمی عقب نشینی اما حمایت پیش رو خط قرمز میباشد که در حدود 580 تومان است و حد ضرر نهایی کف کانال سبز رنگ میباشد

در بررسی بنیادی فروش اسفند ماه 98 #تنوین

#تنوین
گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/12/29

 شرکت تامین سرمایه نوین در دوره 1 ماهه منتهی به اسفند 1398از محل فروش و یا ارائه خدمات خود مبلغ 1,115,130 میلیون ریال درآمد محقق نمود که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %143 افزایش یافته است.

«تنوین» با سرمایه ثبت شده 9,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 7,814,307 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %77 رشد داشته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/29
1. ردیف درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق مبلغ 60 میلیارد ریال از بابت تعهد پذیره نویسی اوراق اجاره سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مبلغ 280 میلیارد ریال تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه دولت به صورت خالص شناسایی شده است.
2. با توجه به عدم برگزاری مجمع پایان سال شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین، سود تقسیمی از محل سرمایه گذاری این شرکت در شرکت مذکور شناسایی و افشاء نشده است.

تحلیل-تکنیکال-تنوین-مهندس-زارعی-15-فروردین-99
تحلیل-تکنیکال-تنوین-مهندس-زارعی-15-فروردین-99

بررسی-فروش-ماهانه-تنوین-مهندس-زارعی-تحلیل-بنیادی-تنوینبررسی-فروش-ماهانه-تنوین-مهندس-زارعی-تحلیل-بنیادی-تنوین