با توجه به رسیدن حمایت اندیکاتوری شاخص انتظار حمایت داریم در غیر اینصورت به محدوده زیر 30 واحدی اندیکاتور آر اس آی نزول داریم

تحلیل تکنیکال شاخص کل
تحلیل تکنیکال شاخص کل