شاخص کل هموزن بعد از آنکه دو روز گذشته  توانست سقف کانال را بشکند امروز قصد محکم کردن جای پا کرده است و ریزش امروز به عنوان پولبک به سقف کانال محصوب میشود … تقاضا امروز 10 دی 98 در نیمه دوم بازار بر عرضه پیشی گرفته و از ریزش بیشتر جلوگیری شد …

توجه داشته باشید بازار با رسیدن گزارشات فصلی جان تازه ای خواهد گرفت و ریزش ها برای ما تاثیری ندارد

 

شاخص-کل-هموزن-تحلیل-تکنیکال-10-دی-98
شاخص-کل-هموزن-تحلیل-تکنیکال-10-دی-98