شاخص کل هموزن امروز 15 دی ماه 99 توانست حمایت قبل را پس بگیرد … اگر این حمایت پارجا بماند خیلی عالی خواهد بود

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن
تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن