این ویدیو به مدت 10 دقیقه توسط مهندس حسین زارعی به بررسی تکنیکالی #تملت پرداخته و یک نظریه تکنیکالی است لطفا مبنای تصمیم گیری نهایی نباشد

در ادامه مطلب ببینید