#پتایر در حال کف سازی بر روی محدوده مشخص شده میباشد و این کف سازی می تواند مقدمه  حرکت برای ادامه مسیر باشد

تحلیل-تکنیکال-پتایر-8-دی-98
تحلیل-تکنیکال-پتایر-8-دی-98