#تحلیل_روزانه_بیتکوین (تیم تحلیلی کاراکو) 2 آذر 1400

هدف:

◊بررسی تحلیل قبل در 1400/9/1

◊ بررسی حمایت ها و مقاومت ها در تایم های هفتگی، روزانه، ساعتی